För att bäst hjälpa dig att förstå vad ditt garage kan användas till, sammanställde vi en lista med idéer, ­lösningar och praktiska tips. Vi hoppas du hittar bra tips du kan ha nytta av i följande artiklar.

Idéer och ­lösningar för ditt garage.


I dag används garage inte bara för att skydda bilen, cykel eller växter mot stöld eller väder och vind. Faktum är att förändrade levnadsvanor har förvandlat garaget till ett rum som kan användas som utökat bostadsutrymme.


Några av världens största företag har fötts i ett garage. Garage används också ofta för att lagra vin, måla båten, spela musik, reparera bilar och motorcyklar eller träna yoga ... i garaget! Resultatet blir förändrade förväntningar och möjligheter: Bit för bit utvecklas garaget från att bara vara en betonglåda till att bli ett uppvärmt utrymme som är individuellt inrett och anpassat tekniskt, funktionellt och estetiskt beroende på dess avsedda funktion.


Sakernas internet (IoT) och smarta hem har också nått garaget. Det finns redan smarta hem­lösningar som kan göra ditt garage och utrustningen runt i kring till en sömlös del av dina dagliga rutiner. Garage­portar utgör inget undantag från denna trend.

Crawford Garageporte
Box 160,
423 21 Torslanda
Besöksadress: Hangarvägen 1

© ASSA ABLOY