Vi gör allt vi kan för att minska riskerna för dig.


En garageport är inte det som är viktigast när det gäller säkerhet i hemmet. Fönster, dörrar, brandsäkerhet är betydligt viktigare för att våra barn ska vara trygga i hemmet. Garaget utgör dock ofta en väg in eller en plats där värdesaker lagras, så vi behöver titta närmare på garageporten.

Akta dig för vädret


Ytterligare ett gott råd: Om du ska förvara växter i garaget, se till att det är tillräckligt väl isolerat. Det är inte bara via porten som kylan kan tränga in. Utan ett välisolerat garage överlever inte dina växter vintern eftersom temperaturen kan sjunka långt under noll även med den bästa portisolering. Så var noga med att inte förvara frostkänsligt material i garaget.


Inte ens ett välbyggt garage garanterar ett säkert klimat för växter eller temperaturkänsliga livsmedel som vin, potatis eller frukt. Men i kombination med en välisolerad garageport kan ett välbyggt garage ge dig möjlighet att utnyttja garaget som ett fullvärdigt förvaringsutrymme för mycket som är viktigt för dig.

Ikon med renoveringsport

En säker port

En stor och tung garageport har kraftiga fjädrar för att underlätta öppning och stängning. Äldre portar är tillverkade efter en annan säkerhetsstandard och kan idag betraktas som en säkerhetsrisk där det finns risk för allvarliga personskador vid t.ex. ett fjäderbrott. Även om dagens teknik är mycket mer avancerad så utgör en garageport fortfarande en rörlig del som kan orsaka skador. När du väljer din nästa garageport bör du därför se till att regler som maximal stängningskraft enligt EN 13241-1 respekteras och att porten har skyddsmekanismer på plats som förhindrar att den faller ned i händelse av en teknisk defekt. Har din garageport skydd mot att klämma fingrarna? De bästa tillverkarna är uppmärksamma med sådana detaljer när de utformar sina garage­portar. så att varken du eller dina nära och kära på något sätt kan komma i fara.

Img

Säkerhet för dig och dina värdesaker

Ett garage är främst till för förvaring av saker du vill hålla väl skyddade. Det kan handla om en bruksbil, veteranbil, en motorcykel eller värdefull sportutrustning. Vad du än förvarar i garaget ska det vara – och förbli – ditt. Detta inbegriper inte bara en säker portkonstruktion som kan förhindra stölder, utan även funktioner som upprätthåller ett stabilt klimat i garaget. Den smarta konstruktionen och det robusta materialet i dagens bästa garage­portar kan göra det mycket besvärligt för inbrottstjuvar att ta sig in i garaget. Modern isoleringsteknik kan också införlivas för att minimera värmeförluster genom garageporten, vilket gör panelerna på din nästa garageport till en perfekt skyddande yta. Det är inte ovanligt att garaget även utgör en indirekt ingång till själva huset. Vi råder dig därför att tänka på inbrottsskyddet när du väljer din garageport.

Akta dig för vädret


Ytterligare ett gott råd: Om du ska förvara växter i garaget, se till att det är tillräckligt väl isolerat. Det är inte bara via porten som kylan kan tränga in. Utan ett välisolerat garage överlever inte dina växter vintern eftersom temperaturen kan sjunka långt under noll även med den bästa portisolering. Så var noga med att inte förvara frostkänsligt material i garaget.


Inte ens ett välbyggt garage garanterar ett säkert klimat för växter eller temperaturkänsliga livsmedel som vin, potatis eller frukt. Men i kombination med en välisolerad garageport kan ett välbyggt garage ge dig möjlighet att utnyttja garaget som ett fullvärdigt förvaringsutrymme för mycket som är viktigt för dig.

Vi gör allt vi kan för att minska riskerna för dig.


En garageport är inte det som är viktigast när det gäller säkerhet i hemmet. Fönster, dörrar, brandsäkerhet är betydligt viktigare för att våra barn ska vara trygga i hemmet. Garaget utgör dock ofta en väg in eller en plats där värdesaker lagras, så vi behöver titta närmare på garageporten.

Akta dig för vädret


Ytterligare ett gott råd: Om du ska förvara växter i garaget, se till att det är tillräckligt väl isolerat. Det är inte bara via porten som kylan kan tränga in. Utan ett välisolerat garage överlever inte dina växter vintern eftersom temperaturen kan sjunka långt under noll även med den bästa portisolering. Så var noga med att inte förvara frostkänsligt material i garaget.


Inte ens ett välbyggt garage garanterar ett säkert klimat för växter eller temperaturkänsliga livsmedel som vin, potatis eller frukt. Men i kombination med en välisolerad garageport kan ett välbyggt garage ge dig möjlighet att utnyttja garaget som ett fullvärdigt förvaringsutrymme för mycket som är viktigt för dig.

Akta dig för vädret


Ytterligare ett gott råd: Om du ska förvara växter i garaget, se till att det är tillräckligt väl isolerat. Det är inte bara via porten som kylan kan tränga in. Utan ett välisolerat garage överlever inte dina växter vintern eftersom temperaturen kan sjunka långt under noll även med den bästa portisolering. Så var noga med att inte förvara frostkänsligt material i garaget.


Inte ens ett välbyggt garage garanterar ett säkert klimat för växter eller temperaturkänsliga livsmedel som vin, potatis eller frukt. Men i kombination med en välisolerad garageport kan ett välbyggt garage ge dig möjlighet att utnyttja garaget som ett fullvärdigt förvaringsutrymme för mycket som är viktigt för dig.

Akta dig för vädret


Ytterligare ett gott råd: Om du ska förvara växter i garaget, se till att det är tillräckligt väl isolerat. Det är inte bara via porten som kylan kan tränga in. Utan ett välisolerat garage överlever inte dina växter vintern eftersom temperaturen kan sjunka långt under noll även med den bästa portisolering. Så var noga med att inte förvara frostkänsligt material i garaget.


Inte ens ett välbyggt garage garanterar ett säkert klimat för växter eller temperaturkänsliga livsmedel som vin, potatis eller frukt. Men i kombination med en välisolerad garageport kan ett välbyggt garage ge dig möjlighet att utnyttja garaget som ett fullvärdigt förvaringsutrymme för mycket som är viktigt för dig.

Akta dig för vädret


Ytterligare ett gott råd: Om du ska förvara växter i garaget, se till att det är tillräckligt väl isolerat. Det är inte bara via porten som kylan kan tränga in. Utan ett välisolerat garage överlever inte dina växter vintern eftersom temperaturen kan sjunka långt under noll även med den bästa portisolering. Så var noga med att inte förvara frostkänsligt material i garaget.


Inte ens ett välbyggt garage garanterar ett säkert klimat för växter eller temperaturkänsliga livsmedel som vin, potatis eller frukt. Men i kombination med en välisolerad garageport kan ett välbyggt garage ge dig möjlighet att utnyttja garaget som ett fullvärdigt förvaringsutrymme för mycket som är viktigt för dig.

Vi gör allt vi kan för att minska riskerna för dig.


En garageport är inte det som är viktigast när det gäller säkerhet i hemmet. Fönster, dörrar, brandsäkerhet är betydligt viktigare för att våra barn ska vara trygga i hemmet. Garaget utgör dock ofta en väg in eller en plats där värdesaker lagras, så vi behöver titta närmare på garageporten.

Vi gör allt vi kan för att minska riskerna för dig.


En garageport är inte det som är viktigast när det gäller säkerhet i hemmet. Fönster, dörrar, brandsäkerhet är betydligt viktigare för att våra barn ska vara trygga i hemmet. Garaget utgör dock ofta en väg in eller en plats där värdesaker lagras, så vi behöver titta närmare på garageporten.

Vi gör allt vi kan för att minska riskerna för dig.


En garageport är inte det som är viktigast när det gäller säkerhet i hemmet. Fönster, dörrar, brandsäkerhet är betydligt viktigare för att våra barn ska vara trygga i hemmet. Garaget utgör dock ofta en väg in eller en plats där värdesaker lagras, så vi behöver titta närmare på garageporten.

Crawford Garageporte
Box 160,
423 21 Torslanda
Besöksadress: Hangarvägen 1

© ASSA ABLOY