GDPR hos Crawford

Vi åtar oss att arbeta i full överensstämmelse med global datalagstiftning inom våra olika avdelningar.


EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) kräver att vi uppfyller principerna om rättvisa, ansvarsskyldighet och insyn i hanteringen av personuppgifter. Crawford har en fokuserad, strukturerad och systematisk strategi för dataskydd och integritet. Vårt globalt tillämpliga Crawford Data Protection Compliance Program har utvecklats för att skydda integriteten för personuppgifterna från våra medarbetare, kunder och partner över hela världen. Crawford har dedikerade resurser över hela koncernen vars kontinuerliga fokus är att uppfylla överensstämmelsen med global datalagstiftning, inklusive GDPR.

Vi skyddar personuppgifterna med hjälp av utrustning som fungerar i enlighet med erkända säkerhetsstandarder. I de fall där individers rättigheter är i fara, genomför vi konsekvensbedömningar enligt vår standardmetodik. Vi är medvetna om att datalagarna är under ständig förändring. Crawford har satsat stora resurser på att öka medvetenheten och att genomföra utbildningar om vårt dataskyddsprogram. Vi övervakar kontinuerligt utvecklingen av dataskyddet för att säkerställa att våra policyer, processer och förfaranden är relevanta och adekvata. Vi arbetar för att säkerställa god datastyrning och investerar i förtroende och säkerhet för data på lång sikt.


Du kan läsa mer i Europeiska unionens officiella GDPR-information.

Innebörden av personuppgifter

I korthet – all information som är specifik för en viss identifierbar person är personuppgifter. En person är identifierbar när den kan identifieras direkt eller indirekt. Det kan exempelvis inträffa om man matchar ditt namn med GPS-positions data eller en IP-adress på nätet.

Crawford Garageporte
Box 160,
423 21 Torslanda
Besöksadress: Hangarvägen 1

© ASSA ABLOY