Crawford Garageporte

Box 160, 423 21 Torslanda

Besöksadress: Hangarvägen 1

Org. nr. 556190308801

Kontakt

Tel. 010 47 47 000

E-post: info.crawford.entrance@assaabloy.comInformation avseende försäkringsskydd

Namn och registrerat kontor för försäkringsbolaget:

Aon Sweden AB

Charlotte Wennerhorn

Financial Lines Specialist

Box 27093, SE- 102 51 Stockholm, Sverige


Försäkringens omfattning:

Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Colombia, Kroatien, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Korea, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland, Singapore (2), Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, Uruguay och USA (3)


EU:s tvistförfarande

Europeiska kommissionen har en plattform för lösning av tvister (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress finns ovan.

Vi inlåter oss inte på eller är skyldiga att delta i lösning av tvister inför konsumentskiljenämnd.


Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantörer ansvarar vi för eget innehåll. Emellertid är ej tjänsteleverantörer skyldiga att permanent övervaka upplagd eller lagrad information eller att söka efter bevis som tyder på olagliga aktiviteter. Den juridiska skyldigheten att avlägsna information eller blockera användning av information förblir obestridlig. I detta fall är ansvar endast möjligt vid tidpunkten för vetskapen om ett specifikt lagbrott. Olagligt innehåll kommer att tas bort direkt när vi får kännedom om det.


Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till tredjepartswebbplatser. Vi kan inte påverka innehållet på dessa webbplatser, och därför inte garantera deras innehåll. Leverantörer eller administratörer för länkade webbplatser är alltid ansvariga för deras eget innehåll.


De länkade webbplatserna hade kontrollerats avseende eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för skapandet av länken. Olagligt innehåll kunde inte upptäckas vid tidpunkten för länkningen. Permanent övervakning av innehållet på länkade webbplatser kan inte åläggas utan rimliga indikationer på lagöverträdelse. Olagligt innehåll kommer att tas bort direkt när vi får kännedom om det.


Upphovsrätt

Innehåll och sammanställningar som publiceras på dessa webbplatser av leverantörerna är föremål för lokala upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution samt användning av något slag som inte omfattas av lagen om upphovsrätt kräver skriftligt tillstånd från författaren eller upphovsmannen. Nedladdning och kopiering av dessa webbplatser är endast tillåtet för privat bruk.
Kommersiell användning av vårt innehåll utan tillstånd från upphovsmannen är förbjudet.
Upphovsrättsregler från tredje part respekteras så länge innehållet på dessa webbplatser inte härstammar från leverantören. Bidrag från tredje part på denna webbplats anges som sådana. Om du dock skulle upptäcka någon kränkning av upphovsrättslagen, informera oss om detta. Sådant innehåll kommer att avlägsnas omedelbart.


Implementering:

Design: Judith Feyerabend & SB Konzept GmbH
Implementering, drift och support: SB Konzept GmbH
Hosting: Storyblok
Onlinemarknadsföring: eMagnetix

Crawford Garageporte
Box 160,
423 21 Torslanda
Besöksadress: Hangarvägen 1

© ASSA ABLOY